19 marca 2018


Od początku tego roku akademickiego na kierunku Mechanika i budowa maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie funkcjonuje nowa specjalność: Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym. Dostępna jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalność powstała na mocy umowy o współpracy zawartej przez uczelnię z firmami IBS Poland i Grupą Nowy Styl. Program studiów łączy przedmioty kierunkowe z dużą ilością – ponad 50% godzin – zajęć laboratoryjnych. W listopadzie odbyły się pierwsze warsztaty projektowania w CATII, na które sprzęt serwerowy dostarczyła firma ITPunkt z Krakowa.
Studia (dostępne od czwartego semestru) trwają siedem semestrów.

www.pwsz.krosno.pl


Zespół naukowców z UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) opracował termoelektryczny materiał ciekły, który można nanosić na dowolną powierzchnię przez malowanie. Podwyższona temperatura powierzchni sprawia, że termoelektryczna powłoka generuje elektryczność.

termoelektryczny material

Celem, który postawili sobie naukowcy było otrzymanie techniki odzyskiwania energii z ciepła emitowanego podczas procesów przemysłowych. Uzyskali materiał o doskonałych właściwościach termoelektrycznych, tj. cechujący się przekładaniem się zmian temperatury na energię elektryczną i odwrotnie, który w dodatku może być aplikowany w formie płynnej pasty, którą można nanosić na różne powierzchnie, np. na obudowy urządzeń. Pozwoliło to przezwyciężyć trudności na jakie do tej pory napotykał rozwój materiałów TE, których zastosowanie było znacznie ograniczone ukształtowaniem ewentualnych miejsc aplikacji. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie użycie TE generatorów prądu jako istotniego źródła energii odnawialnej.

news.unist.ac.kr


Wykorzystywane obecnie, naśladujące mięśnie, siłowniki z nanorurek węglowych są bardzo drogie i wytrzymują zaledwie ponad tysiąc cykli pracy. Opracowano podobne siłowniki wykorzystujące tanie włókna polimerowe, które wydłużają się i kurczą pod wpływem temperatury.

wlokna polimerowe

Do ich budowy można wykorzystywać przeróżne źródła ciepła, od promienia laserowego, poprzez efekt oporu elektrycznego, po reakcje chemiczne. Uzyskane miniaturowe siłowniki potrafiły wytrzymać ponad 100 tys. cykli pracy, wykonując siedemnaście ruchów na sekundę. Poruszały urządzenia działające liniowo, bez pośrednictwa żadnych dodatkowych elementów mechanicznych.

web.mit.edu


Grupa badaczy z Cornell University Organic Robotics Lab opracowała wewnętrzne sensory dotykowe dla robotów według koncepcji zainspirowanej działaniem układu nerwowego organizmów żywych. Wynalazek może stanowić alternatywę dla zewnętrznych, głównie optycznych, czujników stosowanych obecnie w robotyce.

robo

Demonstrator koncepcji został wyposażony w miękką powłokę, o właściwościach skóry. Podczas wytwarzania w procesie litografii, wykonane zostały przewody z włókien światłowodowych i zatopione w powłoce zawierającej także diody LED i fotodiody, działające w charakterze detektorów. Odkształcenie powierzchni powoduje zmianę w przebiegu światła i jest odbierane przez czujnik. Działanie wynalazku sprawdzono wykorzystując do doświadczenia protezę ręki, której powierzchnię pokryto wspomnianą powłoką. Badanie objęło analizę pomiarów podczas dotykania protezą różnych przedmiotów, w tym owoców i tkanin. Ręka podniosła kolejno trzy pomidory, a wyniki pomiarów pozwoliły określić, który z nich jest najbardziej dojrzały (tj. miękki). Opracowana metoda pozwala na określenie sił działających na powierzchnię powłoki robota w sposób analogiczny do tego, w jaki organizmy żywe odbierają bodźce.

mediarelations.cornell.edu


Koncepcja statku powietrznego pionowego startu nazwanego cyklokopterem powstała sto lat temu i została niemal zupełnie zapomniana. Wygrały helikoptery. Naukowcy Texas A&M University z Advanced Vertical Flight Laboratory odgrzebali ją dwa lata temu i rozpoczęli intensywne prace nad statkiem bezzałogowym latającym na zasadzie rotorów.

Mikrorotor

Niedawno najmniejszy cyklokopter świata wzniósł się w powietrze i zaimponował zwrotnością, stabilnością i możliwościami niedostępnymi dla klasycznych wielowirnikowców. Jego wirniki, wyposażone w łopatki, które mogą się obracać, okazały się bardziej efektywne od wirnika helikoptera. Twórcy 29-gramowego urządzenia zamierzają rozwijać projekt i budować większe statki powietrzne, nawet takie, które umożliwią przewóz towarów i osób. Ich zdaniem, rozwój tego typu maszyn przed stuleciem został wstrzymany przez brak odpowiednich materiałów i technologii.

aeweb.tamu.edu