20 marca 2018


Badacze z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) opracowali metodę druku 3D, pozwalającą na wytwarzanie elementów ze stali nierdzewnej 316L, o bardzo dobrych parametrach, zarówno w zakresie wytrzymałości, jak i ciągliwości.

metoda druku 3D stali nierdzewnej


Inżynierowie wciąż zmagają się z opracowaniem elektronicznej skóry, która działałaby w pełnym spektrum wrażliwości jej biologicznego odpowiednika. Obecnie dostępne technologie są bardzo wrażliwe jedynie w wąskim zakresie słabych oddziaływań. Wystawienie ich na działanie wysokich ciśnień może skutkować uszkodzeniem lub rozkalibrowaniem złożonego czujnika.

bioniczna skora
Elektroniczna skóra błyszczy pod naciskiem przezroczystej litery „W”


Na Uniwersytecie Browna przeprowadzono badania nad strukturami nanotwins – drobnymi liniami w strukturze atomowej metalu, posiadającymi jednakową budowę krystaliczną po obu stronach. Jak się okazało, mogą one zapewnić zwiększenie odporności metali na zmęczenie.

nanostruktury procesy zmeczeniowe
Badanie odporności zmęczeniowej materiału ze struktruami nanotwins; b i c – przed próbą, e i f – po 17 tys. cykli;


Ogniwa fotowoltaiczne oparte na półprzewodnictwie istnieją od około sześćdziesięciu lat. Dotąd jednak nie używano światła do zwiększania prędkości protonów zawartych w wodorotlenkach, które są uzyskiwane przez dysocjację cząsteczek wody morskiej.

wodne fotoogniwo


Naukowcy z uniwersytetu Wisconsin-Madison – Xudong Wang i Harvey Spencer zaprezentowali model samochodu, którego opony podczas jazdy wytwarzają prąd.

opona generuje prad