21 stycznia 2018


W wyniku ciągłego dążenia do poprawy parametrów eksploatacyjnych konstrukcji stalowych, wzrostu jednostkowych obciążeń, niezawodności i trwałości, obniżenia masy konstrukcji (Rys. 1), a w przypadku pojazdów, maszyn lub przyczep – jednoczesnego zwiększenia ładowności lub też obniżenia zużycia paliwa, w przemyśle coraz powszechniej są stosowane zaawansowane stale o wysokiej oraz ultra-wysokiej wytrzymałości. W przemyśle można również zauważyć coraz silniejszą tendencję do stosowania materiałów polimerowych oraz kompozytowych. Jednak z uwagi na korzystne wskaźniki ceny do parametrów eksploatacyjnych oraz trwałości, jak i doskonałej podatności do przeróbki plastycznej oraz możliwości spajania stali konstrukcyjnych za pomocą technologii spawalniczych, wciąż najpowszechniej stosowaną grupę materiałów konstrukcyjnych stanowią stale (Rys. 2).

Agnieszka Kurc-Lisiecka, Aleksander Lisiecki

redukcja grubosci plyt
Rys. 1    Redukcja grubości płyt w konstrukcjach spawanych z stali wysokowytrzymałych [3]

Zwiększający się zakres zastosowania stali o wysokiej wytrzymałości oraz rosnące zainteresowanie ze strony wytwórców konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, takich jak: pojazdy samochodowe, osobowe i ciężarowe, pojazdy szynowe, naczepy (Rys. 3a), przyczepy towarowe, urządzenia dźwigowe, wysięgniki teleskopowe (Rys. 3b), itp. stymuluje również intensywny rozwój tej grupy stali konstrukcyjnych i w efekcie – wprowadzanie na rynek nowych lub zmodyfikowanych gatunków stali o wysokiej wytrzymałości. Oprócz wysokiej wytrzymałości doraźnej, nowoczesne stale konstrukcyjne muszą mieć wysoką udarność w obniżonych temperaturach, wysoką wytrzymałość zmęczeniową, ale przede wszystkich muszą cechować się przynajmniej dobrą spawalnością, gdyż spawanie jest wciąż podstawową technologią stosowaną w przypadku wytwarzania różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (106/107) lipiec-sierpień 2016

Czytaj także:

Rozwój narzędzi skrawających ze stali szybkotnących. Część 3. Kształtowanie warstwy powierzchniowej ostrzy narzędzi. Rozwój narzędzi skrawających ze stali szybkotnących. Część 3. Kształtowanie warstwy powierzchniowej ostrzy narzędzi.
W ostatnim dwudziestoleciu obserwowany jest intensywny rozwój materiałów oraz precyzyjnych, wydajnych i opłacalnych sposobów ich kszta...
Spawanie stali kwasoodpornych Spawanie stali kwasoodpornych
Odporność korozyjna stali nierdzewnych wynika ze zwartej warstwy tlenków na powierzchni stali. Spawanie niszczy tę warstwę i dlatego po spawaniu...