20 marca 2018


Inżynieria odwrotna stosowana jest zazwyczaj do odtworzenia elementu lub całego produktu, w przypadku braku modelu 3D CAD lub dokumentacji. Wykorzystywana jest również do kontroli jakości, w celu porównania wytworzonego elementu z jego pierwowzorem.

Karol Onaszkiewicz

Tworzenie od podstaw modelu 3D części, do której nie mamy dokumentacji, może okazać się dość czasochłonne, nawet z wykorzystaniem parametrycznych systemów CAD. Proces ten można znacznie uprościć i przyspieszyć, wykorzystując inżynierię odwrotną, wspomaganą np. przez ręczne skanery 3D.
Proces inżynierii odwrotnej omówiony zostanie na przykładzie skanowania odlewu podnóżek stołu z użyciem skanera 3D Artec Spider. Jest to ręczny skaner pracujący w technologii światła strukturalnego niebieskiego. Pozwala szybko skanować obiekty z dokładnością do 0,05 mm, także w kolorze, dzięki czemu pomiar można dodatkowo wykorzystać w wizualizacji, bądź też wydrukować na kolorowej drukarce 3D.

Proces skanowania
Skanowanie polega na przemieszczaniu skanera dookoła obiektu w taki sposób, aby wskazać mu wszystkie powierzchnie, które operator chce odwzorować. W trakcie skanowania od razu budowany jest model 3D, dzięki czemu operator na bieżąco śledzi na ekranie komputera wyniki swojej pracy i całkowicie kontroluje przebieg procesu (Rys. 1).

Skaner 3D Artec
Rys. 1    Proces skanowania odlewu za pomocą ręcznego skanera Artec Spider

Jeśli dostęp do obiektu jest utrudniony, lub jeśli jest on bardzo duży, albo też występują inne okoliczności uniemożliwiające zeskanowanie obiektu w jednym przejściu, bez problemu można wykonać część pomiaru, przerwać go i zeskanować kolejne, brakujące części. Program Artec Studio zawiera algorytmy umożliwiające połączenie kilku takich skanów w jeden spójny model – bez oklejania modelu znacznikami czy konieczności precyzyjnego wskazywania punktów wspólnych na łączonych skanach.

Dopasowywanie skanów
W przypadku skanowania z przerwami, aby połączyć dwa skany w jeden (Rys. 2) wystarczy wskazać na nich co najmniej trzy punkty wspólne (mogą być przybliżone lokalizacje), a oprogramowanie bez trudu dopasuje skany na bazie geometrii i tekstury. W razie potrzeby możliwe jest dołączenie kolejnych fragmentów. W tym przypadku połączenie jest stosunkowo proste, gdyż obiekt nie zmienia się w trakcie skanowania. Oprogramowanie ma jednak dodatkowe algorytmy do łączenia skanów elementów „nie sztywnych” (np. twarz człowieka, który ma inną mimikę twarzy w trakcie kolejnych przejść skanera). Po złączeniu pojedynczych skanów w jeden należy wygenerować spójny model 3D.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (108) wrzesień 2016

Czytaj także:

Projektowanie form wtryskowych Projektowanie form wtryskowych
W obecnych czasach udział elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych w stosunku do innych...
Obróbka modeli skorupowych Obróbka modeli skorupowych
Produkując wyroby kompozytowe możemy naśladować naturę, która potrafiła wytworzyć tak doskonałe „...
Modele bryłowe części formowanych (3) Modele bryłowe części formowanych (3)
Kontynuując temat rozpoczęty w poprzednich odcinkach cyklu proponuję w tej części skupić się na wyjaś...
Rurowa turbina Kaplana; badania modelowe i założenia typoszeregu Rurowa turbina Kaplana; badania modelowe i założenia typoszeregu
Spośród niewykorzystywanych obecnie zasobów hydroenergetycznych w Polsce o potencjale wynoszącym...