17 lutego 2018


Narzędzia do projektowania konstrukcji spawanych w programie SolidWorks (SW) przewidziane są do projektowania elementów o strukturze kratowej przestrzennej, ale równie dobrze sprawdzają się podczas rysowania płaskich obiektów zbudowanych z profili hutniczych typu: rura, kątownik czy ceownik. Ze względu na rozbudowane możliwości pracy w trybie części wieloobiektowej, tego typu konstrukcje można łączyć z elementami blaszanymi lub innymi obiektami niebędącymi typowymi członami konstrukcyjnymi, – bo tak nazywają się belki wyciągnięte z użyciem narzędzi konstrukcji spawanych w SW.

Paweł Kęska

Inaczej natomiast należy spojrzeć na modele spawane z blach, które też w efekcie są konstrukcjami spawanymi, lecz podczas ich projektowania tylko niektóre z grupy narzędzi konstrukcji spawanych mogą zostać wykorzystane.

1a

Przygotowanie biblioteki
Idea konstrukcji spawanych sprowadza się tu do wyciągnięcia wzdłuż szkicu profilu, będącego przekrojem elementu konstrukcyjnego. Profile te znajdują się w odpowiednim folderze po zainstalowaniu aplikacji, jednak biblioteka ta jest tylko przykładową i zawiera znikomą ilość profili. Dlatego istnieje możliwość pobrania dodatkowych bibliotek według różnych standardów, między innymi: DIN, ISO oraz GB. Aby tego dokonać należy w oknie biblioteki projektu odnaleźć zawartość SolidWorks, następnie odszukać Weldments i wskazać dany standard do pobrania, przytrzymując klawisz Ctrl.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (42) marzec 2011

Czytaj także:

Mechatronika sprawnie realizowana: SOLIDWORKS Electrical i SOLIDWORKS PCB Mechatronika sprawnie realizowana: SOLIDWORKS Electrical i SOLIDWORKS PCB
(artykuł reklamowy)W erze Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy produkty składają się nie tylko z&...
Obliczenia dynamiczne – wyzwanie, czy standardowa procedura dla użytkowników oprogramowania MIDAS NFX Obliczenia dynamiczne – wyzwanie, czy standardowa procedura dla użytkowników oprogramowania MIDAS NFX
(artykuł reklamowy)Możliwość prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych w zakresie podstawowej...
Szybciej na rynku Szybciej na rynku
(artykuł reklamowy)W warunkach globalnej konkurencji liczy się nie tylko to, kto opracuje najbardziej...
Optymalizacja masy konstrukcji Optymalizacja masy konstrukcji
Podczas tworzenia konstrukcji, oprócz aspektów wizualizacyjnych i użytkowych, bierze się pod uwagę r...