21 stycznia 2018


Bardzo zróżnicowane i wysokie wymagania rynkowe wobec wyprasek z tworzyw sztucznych sprawiają, że ich własności użytkowe są często niewystarczające na potrzeby rynku. Spełnienie wymagań umożliwiają połączenia (trwałe, nierozłączne) tworzyw z innymi materiałami. Najczęściej stosowanymi materiałami (poza innymi tworzywami) są metale lub ich stopy. Połączenia elementów metalowych z tworzywowymi w produkcji seryjnej można wykonywać różnymi metodami (np. zgrzewania, wciskania), a najefektywniejszą z nich jest wtryskiwanie.

Andrzej Zwierzyński

Metody wytwarzania wyprasek z zapraskami metalowymi można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • metody jednoetapowe, gdzie proces łączenia metalowej zapraski odbywa się podczas wtryskiwania wypraski
  • metody wieloetapowe, gdzie wytwarzanie wypraski i połączenie z zapraską metalową odbywa się w kilku oddzielnych procesach, najczęściej dwóch

 

wypraski-rysunki-tw-metal wypraski-rysunki-tw-metalb

Rys.1 Przykład konstrukcji  „Insert”

Jednoetapowe wytwarzanie wyprasek z zapraskami metalowymi wywodzi się jeszcze z technologii prasowania. Tradycyjny proces nazywany jest obtryskiwaniem zaprasek metalowych lub z angielskiego techniką Insert (rys.1). Pod koniec lat 60-tych została opracowana nowa technologia miejscowego dotryskiwania elementów tworzywowych do wykrojów z blach, stanowiących konstrukcję nośną. Technologia ta jest określana(niemal wyłącznie określeniem angielskim) mianem techniki Outsert (rys.2).

wypraski-rysunki-tw-metaloa wypraski-rysunki-tw-metalob

Rys.2   Przykłady typowych konstrukcji  „Outsert”

Na początku lat 90-tych opracowano i wdrożono szereg technik określanych jako wtryskiwanie hybrydowe (rys.3).

wypraski-rysunki-tw-metal_Page_06
Rys.3  Przykład konstrukcji hybrydowej- wykonanych w technikach PMA i MOM

Czytaj także:

Weryfikacja doświadczalna  symulacji procesu wtryskiwania  tworzyw termoplastycznych Weryfikacja doświadczalna symulacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
Przetwórstwo tworzyw polimerowych metodą wtryskiwania jest procesem szeroko stosowanym w wielu gałęziach współczesnego przemysłu. Udział...
Obróbka skrawaniem  tworzyw sztucznych konstrukcyjnych  jako uzupełnienie technologii wielkoseryjnych Obróbka skrawaniem tworzyw sztucznych konstrukcyjnych jako uzupełnienie technologii wielkoseryjnych
Od chwili powstania pierwszych tworzyw sztucznych, człowiek zawsze chciał je zaadaptować do swoich celów, nadać im kształty potrzebne do okreś...