20 marca 2018


Tradycyjnie, do modyfikacji obiektów określa się pewne parametry w trakcie wykonywania określonej operacji. Np. podczas wyginania płaskownika sprowadza się to do wskazania linii gięcia, położenia osi obojętnej oraz kąta. W przypadku złożonego wygięcia można wielokrotnie powtarzać operację, aby uzyskać określony rezultat. Zestaw dostępnych poleceń zazwyczaj wystarcza dla większości przypadków projektowania mechanicznego.

Wiktor Mielczarek

Problem pojawia się w przypadku konieczności uzyskania skomplikowanych kształtów, w których wyginane ścianki przybierają kształt powłok walcowych, kulistych, stożkowych lub ich kombinacji. Wymaga to wykonania pewnych operacji boolowskich dodawania, odejmowania lub przecinania, także w oparciu o płaszczyzny krzywoliniowe. Zupełnie nowe podejście w tym zakresie projektowania przedstawiają polecenia wykorzystujące zapis matematyczny kształtowania lub modyfikacji obiektu. Prześledźmy je korzystając z nowej wersji programu TurboCAD Pro.
Dla przypadku płaskownika (Rys. 1) uzyskamy określony kształt, o ile tylko potrafimy odpowiednio zdefiniować funkcję przekształcającą współrzędne (u,v,z) wybranego obiektu.

formuly matematyczne cad
Rys. 1

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (109) październik 2016

Czytaj także:

Wprowadzenie do projektowania spoin Wprowadzenie do projektowania spoin
W opinii większości projektantów spoina doczołowa pracuje zmęczeniowo, a spoina pachwinowa –...
Spawanie stali wysokowytrzymałych; cz. I Spawanie stali wysokowytrzymałych; cz. I
W konstrukcjach spawanych, zamiast zwykłej stali jakościowej stosuje się stal o podwyższonej wytrzymałoś...
Obliczenia połączeń spawanych konstrukcji ramowych Obliczenia połączeń spawanych konstrukcji ramowych
Polskie biura projektów małą wagę przywiązują do obliczania spoin wg norm krajowych, przyswajanie norm...
Projektowanie wyprasek w SolidWorks Projektowanie wyprasek w SolidWorks
Projektując elementy przewidziane do produkcji metodą wtrysku należy uwzględnić wiele ważnych czynników...